PID parametrelerini değiştirerek çıkışa müdahele

Basınçlı buhar kazanında besi suyu seviyesi ölçümü

Basınçlı kazanda Likit Seviye ölçümü

Basınçsız kazanda seviye ölçümü

DP ile Akış Ölçümü

DP Transmitterin Sahada devreye alımı

Orifis Plakası Montaj kuralları

Buhar Dansitesi-Flanş boyutları

Doymuş Buhar Özellikleri

PT100Table

T_C Tipleri

K tipi T/C  0-1200°C  mv Değerleri 

S tipi T/C 0-1760 C mv Değerleri 

J tipi T/C 0-1200° mv Değerleri 

N tipi T/C 0-1300° mv Değerleri 

E tipi T/C 0-1000° mv Değerleri 

R tipi T/C 0-1760° mv Değerleri

B tipi T/C 0-1760° mv Değerleri

Günümüzde data kayıtları artık global olarak kağıtsız kaydedicilerde yapılmaktadır.

Bu, işletme masrafı ve  maliyet açısından çok daha uygun olmasının yanında kalibrasyonlarının takip edilebilirliği açısından daha güvenilir olması sebebiyle tercih edilir.

Eğer çok özel opsiyonlara ihtiyacınız yoksa Honeywell Eztrend GR  modeli küçük bir proseste  kayıt işlemi için yeterli olacak bir modeldir.

Bu cihazlar minimum 3 , veya 6 , veya 9 , veya 12 kanallı olarak satın alınabilmektedirler. Stoğumuzda genellikle 3,6,9  ve 12 kanallı , ama eğer daha yüksek sayıda kanal kayıdı gerekiyorsa  48 kanala kadar çıkabilen Multitrend GR modeli recorderlar hazır olarak  bulunmaktadır
(suite…)

              DC 1020 Universal Kontrol Cihazı ( 48 x 96 mm )
•  8 adımlı 2 SetPoint Reçete Programı ( veya  16 adımlı tek program
)
• Universal input • PID or ON/OFF control • Heat/Cool Control with 2 PID sets
• Motor Position Control • Heat/Cool algorithms with 2 PID sets • Universal input• PID or
ON/OFF control • Heat/Cool Control with 2 PID sets • Motor Position Control • Heat/Cool
algorithms with 2 PID sets • Setpoint ramp/Soak and Programming (optional)
• Dual display and Bargraph • Manual & Automatic Modes • Extended Alarm capability
• Autotuning capability • Communications  RS232 or RS485  Modbus RTU/ASCII • Remote
Setpoint  capability • Universal Power supply 85Vac~264Vac- 24Vdc (optional)
• Retransmission Output Signal (optional)• Accuracy ±0.5 % of span • Parameter Lock

 

 

 


            DC 1030 Universal Kontrol Cihazı ( 76 x 76 mm )
•  8 adımlı 2 SetPoint Reçete Programı ( veya  16 adımlı tek program )
•  3/16 DIN • Universal input• PID or ON/OFF control • Heat/Cool Control with 2 PID sets
•  Motor Position Control • Heat/Cool algorithms with 2 PID sets • Setpoint ramp/Soak and
Programming (optional)• Dual display and Bargraph • Manual & Automatic Modes
•  Extended Alarm capability • Autotuning capability • Communications  RS232 or RS485
Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability • Universal Power supply 85Vac~264Vac-
24Vdc(optional) • Retransmission Output Signal (optional)• Accuracy ±0.5 % of span
•  Parameter Lock

 

  DC 1040 Universal Kontrol Cihazı ( 96 x 96 mm )
•  8 adımlı 2 SetPoint Reçete Programı ( veya  16 adımlı tek program )
• 1/4 DIN • Universal input• PID or ON/OFF control • Heat/Cool Control with 2 PID sets
• Motor Position Control • Heat/Cool algorithms with 2 PID sets • Setpoint ramp/Soak and
Programming (optional)• Dual display and Bargraph • Manual & Automatic Modes
• Extended Alarm capability • Autotuning capability • Communications  RS232 or RS485
Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability • Universal Power supply 85Vac~264Vac-
24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal (optional)• Accuracy ±0.5 % of span
• Parameter Lock

 

 

DCP 100 Reçete Programlı Universal Kontrol Cihazı ( 96 x 96 mm )

•  16 adımlı 8 SetPoint Reçete Programı 
•  1/4 DIN • Universal input • Jumper configuration •PID or ON/OFF control • Heat/Cool
algorithms with 2 PID sets • Dual display and Bargraph • Manual Automatic Modes
• Extended Alarm capability  • Autotuning capability • Communications RS232 or RS485
Modbus RTU/ASCII •  Universal Power supply 85Vac ~ 264Vac • Retransmission Output
Signal (optional) •  Accuracy ±0.1 % of span  •  Remote Program Control Inputs 6 dry
contacts (optional)  • Real Time Clock/ Delayed Start-Timer  (optional)
•   Events Outputs (4 relays)  •  Parameter Lock

 

 

 

 

UDC 2500 Universal Kontrol Cihazı ( 96 x 96 mm )
•  1 x 12 adımlı SetPoint Reçete Programı
• 1/4 DIN • 1 Universal Input + 1 high level input • Jumper free configuration •PID or ON/OFF
control • Heat/Cool Control with 2 PID sets • Motor Position Control • Heat/Cool algorithms
with2 PID sets • Setpoint Ramp/Soak and Programming (optional) • Dual display and Bargraph
• Manual &  Automatic Modes  • Extended Alarm capability • Autotuning capability
• Communications RS232 or RS485 Ethernet Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability
• Universal Power supply 85Vac ~ 264Vac- 24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal
(optional)• Accuracy  ±0.25 % of span • Parameter Lock • 2 Digital Input (optional)

 

 

 

 

UDC 3200 Universal Çift Loop Kontrol Cihazı ( 96 mm x 96 mm )
•  1 x 12 adımlı SetPoint Reçete Programı
• 1/4 DIN • 1 Universal Input + 2 high level input • Jumper free configuration •PID or ON/OFF
control • Heat/Cool Control with 2 PID sets • Motor Position Control • Heat/Cool algorithms
with2 PID sets • Setpoint Ramp/Soak and Programming (optional) •Math Functions  • Dual
display and Bargraph
• Manual &  Automatic Modes  • Extended Alarm capability • Autotuning capability
• Communications RS232 or RS485 Ethernet Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability
• Universal Power supply 85Vac ~ 264Vac- 24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal
(optional)• Accuracy  ±0.20 % of span • Parameter Lock • 2 Digital Input (optional)

 

 

UDC 3500 Universal Proses Kontrol Cihazı ( 72 x 144 mm )
•  1 x 20 adımlı SetPoint Reçete Programı
• 1/4 DIN • 3 Universal Input + 4 high level input • Jumper free configuration •PID or ON/OFF
control • Heat/Cool Control with 2 PID sets • Motor Position Control • Heat/Cool algorithms
with2 PID sets •Cascade or 2 Loops of control • Setpoint Ramp/Soak and Programming
(optional) •Math Functions  • Dual display and Bargraph
•  Manual &  Automatic Modes  • Extended Alarm capability • Autotuning capability
•  Communications RS232 or RS485 Ethernet Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability
•  Universal Power supply 85Vac ~ 264Vac- 24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal
(optional)• Accuracy  ±0.10 % of span • Parameter Lock • 3 Digital Input (optional) • 5 Digital
Output (optional)

         DC 1010 Universal Kontrol Cihazı ( 48 x 48 mm )
         •1/16 DIN • Universal input • PID or ON/OFF control • Heat/Cool Control with 2 PID sets
• Motor Position Control • Heat/Cool algorithms with 2 PID sets • Universal input• PID or
ON/OFF control • Heat/Cool Control with 2 PID sets   • Setpoint ramp • Dual display and
Bargraph   Extended Alarm capability • Autotuning capability • Communications  RS232 or
RS485  Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability • Universal Power supply
85Vac~264Vac- 24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal (optional)
• Accuracy ±0.5 % of span • Parameter Lock

        DC 1020 Universal Kontrol Cihazı ( 48 x 96 mm )
       •1/8 DIN • Universal input • PID or ON/OFF control • Heat/Cool Control with 2 PID sets
• Motor Position Control • Heat/Cool algorithms with 2 PID sets • Universal input• PID or
ON/OFF control • Heat/Cool Control with 2 PID sets • Motor Position Control • Heat/Cool
algorithms with 2 PID sets • Setpoint ramp/Soak and Programming (optional)
• Dual display and Bargraph • Manual & Automatic Modes • Extended Alarm capability
• Autotuning capability • Communications  RS232 or RS485  Modbus RTU/ASCII • Remote
Setpoint  capability • Universal Power supply 85Vac~264Vac- 24Vdc (optional)
• Retransmission Output Signal (optional)• Accuracy ±0.5 % of span • Parameter Lock

 

 

 


            DC 1030 Universal Kontrol Cihazı ( 76 x 76 mm )
         •3/16 DIN • Universal input• PID or ON/OFF control • Heat/Cool Control with 2 PID sets
• Motor Position Control • Heat/Cool algorithms with 2 PID sets • Setpoint ramp/Soak and
Programming (optional)• Dual display and Bargraph • Manual & Automatic Modes
• Extended Alarm capability • Autotuning capability • Communications  RS232 or RS485
Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability • Universal Power supply 85Vac~264Vac-
24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal (optional)• Accuracy ±0.5 % of span
• Parameter Lock

 

  DC 1040 Universal Kontrol Cihazı ( 96 x 96 mm )
 •1/4 DIN • Universal input• PID or ON/OFF control • Heat/Cool Control with 2 PID sets
• Motor Position Control • Heat/Cool algorithms with 2 PID sets • Setpoint ramp/Soak and
Programming (optional)• Dual display and Bargraph • Manual & Automatic Modes
• Extended Alarm capability • Autotuning capability • Communications  RS232 or RS485
Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability • Universal Power supply 85Vac~264Vac-
24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal (optional)• Accuracy ±0.5 % of span
• Parameter Lock

 

 

             UDC 1200 Universal Kontrol Cihazı ( 48 x 48 mm )
            • 1/16 DIN • Universal input •PID or ON/OFF control • Heat/Cool algorithms with 2
PID sets • Setpoint ramp • Dual display and Bargraph • Manual & Automatic Modes
• Extended Alarm capability • Dual setpoint • Autotuning capability • Communications
RS232 or  RS485 Modbus RTU/ASCII  • Remote Setpoint capability • Universal Power
supply 85Vac ~ 264Vac- 24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal (optional)
• Accuracy ±0.1 % of span • Digital Input (optional) • Parameter Lock

 

               UDC 1700 Universal Kontrol Cihazı ( 48 x 96 mm )
           • 1/8 DIN • Universal input • Jumper configuration •PID or ON/OFF control • Heat/Cool
algorithms with 2 PID sets • Setpoint ramp • Dual display and Bargraph • Manual &
Automatic Modes• Extended Alarm capability • Dual setpoint • Autotuning capability
• Communications RS232 or RS485 Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability
• Universal Power supply 85Vac ~ 264Vac- 24Vdc (optional)• Retransmission Output
Signal (optional) •  Accuracy ±0.1 % of span • Digital Input (optional) • Parameter Lock

 

 

 

 

 

UDC 2500 Universal Kontrol Cihazı ( 96 x 96 mm )
• 1/4 DIN • 1 Universal Input + 1 high level input • Jumper free configuration •PID or ON/OFF
control • Heat/Cool Control with 2 PID sets • Motor Position Control • Heat/Cool algorithms
with2 PID sets • Setpoint Ramp/Soak and Programming (optional) • Dual display and Bargraph
• Manual &  Automatic Modes  • Extended Alarm capability • Autotuning capability
• Communications RS232 or RS485 Ethernet Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability
• Universal Power supply 85Vac ~ 264Vac- 24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal
(optional)• Accuracy  ±0.25 % of span • Parameter Lock • 2 Digital Input (optional)

 

 

 

 

UDC 3200 Universal Çift Loop Kontrol Cihazı ( 96 mm x 96 mm )

• 1/4 DIN • 1 Universal Input + 2 high level input • Jumper free configuration •PID or ON/OFF
control • Heat/Cool Control with 2 PID sets • Motor Position Control • Heat/Cool algorithms
with2 PID sets • Setpoint Ramp/Soak and Programming (optional) •Math Functions  • Dual
display and Bargraph
• Manual &  Automatic Modes  • Extended Alarm capability • Autotuning capability
• Communications RS232 or RS485 Ethernet Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability
• Universal Power supply 85Vac ~ 264Vac- 24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal
(optional)• Accuracy  ±0.20 % of span • Parameter Lock • 2 Digital Input (optional)

 

 

 

 

 

UDC 3500 Universal Proses Kontrol Cihazı ( 72 x 144 mm )

• 1/4 DIN • 3 Universal Input + 4 high level input • Jumper free configuration •PID or ON/OFF
control • Heat/Cool Control with 2 PID sets • Motor Position Control • Heat/Cool algorithms
with2 PID sets •Cascade or 2 Loops of control • Setpoint Ramp/Soak and Programming
(optional) •Math Functions  • Dual display and Bargraph
•  Manual &  Automatic Modes  • Extended Alarm capability • Autotuning capability
•  Communications RS232 or RS485 Ethernet Modbus RTU/ASCII • Remote Setpoint capability
•  Universal Power supply 85Vac ~ 264Vac- 24Vdc (optional) • Retransmission Output Signal
(optional)• Accuracy  ±0.10 % of span • Parameter Lock • 3 Digital Input (optional) • 5 Digital
Output (optional)

(suite…)

(suite…)

Ölçü ve kontrol ürünleri konusunda gerek Honeywell ürünlerine gerekse de diğer marka ürünlere teknik destek vermekteyiz.
Servis ücretimiz – Ürün – Saat – ya da Sahada Gün+ Yol – bazında fiyatlandırılmaktadır.
Arıza giderilmesi/bakım-kalibrasyon için gönderilmiş cihazlarınız için önce arıza tespiti yapılıp tarafınıza servis bedelini içeren teklifimiz gönderilir ve tarafınızdan onaylanması sonrası arıza giderilme işlemine başlarız.Yedek malzeme stok durumuna bağlı olarak 1-2 gün içerisinde ya da malzeme temini süresi içerisinde cihazınızı sorunsuz olarak firmanıza kargo ile teslim ederiz.Tamir teklifi kabul edilmemesi durumunda herhangi bir arıza tespit bedeli tarafınıza yansıtılmadan cihazınız geri kargolanır.
Honeywell garanti kapsamında olan cihazlarınız için de bizi arayabilir yada telefonla destek alabilirsiniz.
7 Gün 24 saat servise hazırız.

 

Kağıtlı Kaydediciler   Kağıtsız Kaydediciler   Kontrol Cihazları  Reçete Programlı Kontrol Cihazları Transmitterler     Analizörler

   Mavi Yeşil Mühendislik Ali Fahri Kaya
   Honeywell Bayii Teknik Servisi    

o

  0532 266 69 76
  0216 336 47 86      Fax 0216 747 68 47
  Osmanağa Mah. Sakız Sok. No:28/2  34714 Kadıköy/İstanbul    
                                 Haritada Göster                             Vergi D.No Kadıköy 5300107 014
                                                                       

Bu bölümde, bütün Honeywell  ürünleri için teknik spek ve manualleri ve Kağıtsız Kaydediciler için son sürümleri  aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. 

Yeni V6 GR Serisi  

Son Sürüm !!! Trend Manager Suite 211-1-1-R10 26.12.2019  Download
Son Sürüm !!!    Database Tool 210.1.0.0R01  13.12.19    Download
Son Sürüm !!!   
AMS Tool Version 6.1.9.0  06.01.16   Download
Son Sürüm !!!
 ScreenDesigner V.200.1.0.0 R01   11.11.2011 Download

GR  Serisi Firmware Upgrade
Son Sürüm  !!!   FW-211-2-04-R-0    04.03.2020   Download Link Sayfada Software sekmesini tıklayıp TV Recorder FW update – R211.2 ‘i download edin

  X Serisi Sürümler
Eski Final Sürüm !!! Trend Manager Suite 6.V.1.41 Release3   25.08.16 Download
Eski Sürüm !!!   
 ScreenDesigner V.6.0 Release 0   03.01.2014 Download
Eski Sürüm !!! 
  Database Tool 100.1.0.0R04  31.03.14 Download Firmware Upgrade 
Eski  Final Sürüm !!!FW-KI-R-0  07.12.17   Download  
                           
CF Eprom1,  CF Eprom2

X Series Recorder   Trend Man.Pro          Screen Designer   Database Tool 
Product Manual    Product Manual        Product Manual    Product Manual

Application Notes    Spec Sheets
ESS Password first time usage instructions 
Networking recorders and Sharing Data 
Totalisation    ,  Modbus Communications   , 
DCOM Configuration under Windows XP ,
Troubleshooting error messages  , OPC with X Series recorder ,
Thermocouple Health monitoring , 
Diagnostics and Maintenance Firmware Option ,
X Series Instruction Sheets for Spares and repairs 

MC Toolkit Installation Setup
MCToolkit DD Files – Q3/2007
SCT3000-WinXP-Vista-Win7Software -R410  6.15.262  Part1  ,Part2  ,   Manual